Skip the NI Direct Bar
Skip to content

Circulars

View per page: 10 | 20 | 50
Circular no. Circular name
2015/16 Delivering the Entitlement Framework: Guidance to Schools 2015/16 (PDF 236 KB)
This circular, issued by the Department of Education, details the 2015/16 EF support arrangements for the delivery of the Entitlement Framework
2015/16 An Creat Teidlíochta a Sholáthar: Treoir Do Scoileanna 2015/16 (PDF 234 KB)
Sonraíonn an ciorclán seo, arna eisiúint ag an Roinn Oideachais, na socruithe tacaíochta 2015/16 do sheachadadh an Chreata Teidlíochta.
2015/15 Jointly Managed Schools Circular (PDF 145 KB)
The purpose of this circular is to provide guidance on key issues which stakeholders must consider and agree upon when planning to bring forward any proposal to establish a Jointly Managed school
2015/15 SCOILEANNA COMHBHAINISTITHE (PDF 155 KB)
Is é cuspóir an chiorcláin seo treoir a thabhairt faoi shaincheisteanna tábhachtacha a gcaithfidh páirtithe leasmhara smaoineamh orthu agus aontú orthu agus iad ag beartú moladh le scoil den chineál seo a thabhairt chun cinn.
2015/14 Higher Education Scholarships 2015 (PDF 55 KB)
Information for schools on the awarding of Higher Education Scholarships (Bi-lingual version)
2015/14 Higher Education Scholarships (PDF 42 KB)
Information for schools on the awarding of Higher Education Scholarships (English version)
2015/14 Scoláireachtaí  Ardoideachais 2015 (PDF 42 KB)
Eolas do scoileanna ar dhámhachtain Scoláireachtaí Ardoideachais (Irish version)
2015/13 Dealing with Allegations of Abuse against a Member of Staff (PDF 242 KB)
The purpose of this guidance is to provide advice to Principals and Boards of Governors (BoG) of educational against a member of staff.
2015/13 An Dóigh Le Plé Le Líomhaintí Mí (PDF 252 KB)
Is é is cuspóir leis an treoir seo ná comhairle a sholáthar do Phríomhoidí agus Boird Gobharnóirí i bhforais oideachasúla agus iad ag plé le líomhain mí-úsáidte in éadan ball foirne.
2015/12 General Teaching Council for Northern Ireland (Registration of Teachers) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2015 (PDF 70 KB)
This Circular provides confirmation that from 1 April 2015 the Department conferred powers on the General Teaching Council for Northern Ireland (GTCNI) to enable it to consider cases of serious teacher misconduct and, where appropriate, to remove a teacher from its register. It also explains the action to be taken by schools and employing authorities to enable the GTCNI to consider such cases.
2015/12 Rialacháin (Tuaisceart Éireann) na Comhairle Ginearálta Mhúinteoireachta do Thuaisceart Éireann (Clárú Múinteoirí) (Leasú) 2015 (PDF 61 KB)
Deimhníonn an Ciorclán seo go bhfuil, ón 1 Aibreán 2015, cumhachtaí tarmligthe ag an Roinn chuig an Chomhairle Ghinearálta Mhúinteoireachta do Thuaisceart Éireann (an Chomhairle) a chuirfidh ar a cumas cásanna mar gheall ar mhí-iompar tromchúiseach ag múinteoirí a mheas agus, de réir mar is cuí, múinteoir a bhaint de chlár na Comhairle.
2015/10 Changes From 1 April 2015 to Contribution Rates for Members of the NI Teachers' Pension Scheme (NITPS) (PDF 77 KB)
This Circular updates information about contribution rates for members of the NITPS from April 2015.
2015/10 Increases to Contribution Rates for Members of the NI Teachers' Pension Scheme (NITPS) DE Decision (Irish Version) (PDF 223 KB)
This Circular updates information about contribution rates for members of the NITPS from April 2015.
2015/09 Use of School Premises for Political Events (PDF 186 KB)
This circular sets out, for the attention of Boards of Governors and Principals, the legal position regarding the use of school premises for political events.
2015/09 Áitribh coile a úsáid le haghaidh imeachtaí polaitiúla  comhairle (PDF 83 KB)
Leagann an ciorclán seo amach an seasamh dlíthiúil do Phríomhoidí agus do Bhoird Ghobharnóirí mar a bhaineann le háitribh scoile a úsáid le haghaidh imeachtaí polaitiúla.
2015/08 Key Stage Assessment Arrangements Moving Forward in 2014/15 (PDF 184 KB)
This circular sets out the statutory responsibilities regarding assessment for Governors, principals and teachers. English version
2015/08 SOCRUITHE MEASÚNÚ DEIREADH EOCHAIRCHÉIME AG BOGADH CHUN CINN in 2014/15 (PDF 53 KB)
Leagann an ciorclán seo amach na freagrachtaí reachtúla maidir le measúnú do Ghobharnóirí, do phríomhoidí agus do mhúinteoirí. Irish version
2015/08 Key Stage Assessment Arrangements Moving Forward in 2014/15 (PDF 184 KB)
This circular sets out the statutory responsibilities regarding assessment for Governors, principals and teachers. Bilingual version
2015/07 Concussion (PDF 145 KB)
This Circular provides advice for school authorities to issue to parents about the importance of informing schools and other organisations about any concussion related injury sustained by a child.
2015/07 Comhtholgadh – Scoileanna A Chur Ar An Eolas – Comhairle Do Thuismitheoirí (PDF 232 KB)
Is é atá sa Chiorclán seo ná comhairle a eiseoidh údaráis scoile do thuismitheoirí maidir lena thábhachtaí atá sé scoileanna agus eagraíochtaí eile a chur ar an eolas faoi ghortú ar bith a d’éireodh do pháiste
Page number: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29