Skip the NI Direct Bar
Skip to content

Circulars for 2014

View per page: 10 | 20 | 50
Circular no. Circular name
2014/10 Giro d'Italia Cycle Race and associated events (PDF 330 KB)
This circular provides information to schools on issues relating to the forthcoming Giro d’Italia Cycle Race which is being held in the north of Ireland from 9 to 11 May.
2014/10 Rás Rothaíochta Giro d’Italia agus imeachtaí bainteacha (PDF 267 KB)
Tugann an ciorclán seo eolas do scoileanna ar cheisteanna a bhaineann le Rás Rothaíochta Giro d'Italia atá le bheith ar siúl i dtuaisceart na hÉireann ó 9 go 11 Bealtaine
2014/09 Áitribh coile a úsáid le haghaidh imeachtaí polaitiúla  comhairle (PDF 83 KB)
Leagann an ciorclán seo amach an seasamh dlíthiúil do Phríomhoidí agus do Bhoird Ghobharnóirí mar a bhaineann le háitribh scoile a úsáid le haghaidh imeachtaí polaitiúla.
2014/09 Use of School Premises for Political Events (PDF 186 KB)
This circular sets out, for the attention of Boards of Governors and Principals, the legal position regarding the use of school premises for political events.
2014/08 Higher Education Scholarships 2014 (PDF 41 KB)
The purpose of this circular is to make schools aware of the launch of the All Ireland Scholarship Awards 2014. The scheme will provide financial assistance to top-performing students from low-income households who intend to take up higher education places from next autumn.
2014/08 Scoláireachtaí  Ardoideachais 2014 (PDF 42 KB)
Is é cuspóir an chiorcláin seo seoladh Dámhachtain na Scoláireachtaí Uile-Éireann 2014 a chur ar a súile do scoileanna. Cuirfidh an scéim cuidiú airgeadais ar fáil do scoláirí ardfheidhmíochta ó theaghlaigh atá ar ioncam íseal a bhfuil rún acu dul le hardoideachas ón fhómhar seo chugainn.
2014/08 Higher Education Scholarships 2014 (PDF 54 KB)
The purpose of this circular is to make schools aware of the launch of the All Ireland Scholarship Awards 2014. The scheme will provide financial assistance to top-performing students from low-income households who intend to take up higher education places from next autumn. (Bi-Lingual)
2014/03 Assessment 2013/14 Substitute Cover Arrangements as revised 22 January 2014 (PDF 55 KB)
This circular sets out the arrangements for meeting the cost of the provision of substitute cover for the 2013/14 assessment arrangements. (Bi-lingual version)
2014/03 Assessment 2013/14 Substitute Cover Arrangements as revised 22 January 2014 (PDF 42 KB)
This circular sets out the arrangements for meeting the cost of the provision of substitute cover for the 2013/14 assessment arrangements. (English version)
2014/03 Measúnú 2013/14 Socruithe an Chlúdaigh Ionadaíochta arna leasú 22 Eanáir 2014 (PDF 42 KB)
Leagann an ciorclán seo amach na socruithe leis an gcostas a sheasamh do sholáthar an chlúdaigh ionadaíochta le haghaidh na socruithe measúnaithe 2013/14.
2014/02 School Development Planning and Target Setting (Primary) (PDF 108 KB)
This circular sets out the annual data that should be used to inform the process of benchmarking and target setting by schools. It also provides information on the general context that needs to be considered by schools in preparing or revising their School Development Plans.
2014/02 Primary Schools Benchmarking Data (PDF 84 KB)
This annex contains 2012/13 Benchmarking Data for Circular 2014/02 to assist Primary Schools in setting targets for Key Stage Assessments.
2014/02 Pleanáil Forbartha Scoile Agus Beartú Spriocanna (Bunscolaíocht) (PDF 99 KB)
Leagann an ciorclán seo amach na sonraí bliantúla ba chóir a úsáid le cuidiú le scoileanna tagarmharcáil agus beartú spriocanna a dhéanamh. Cuireann sé faisnéis ar fáil fosta ar an chomhthéacs ghinearálta ar gá do scoileanna breithniú a dhéanamh air agus iad ag ullmhú nó ag athbhreithniú a bPleananna Forbartha Scoile.
2014/01 Admissions and Enrolment Numbers (PDF 395 KB)
This Circular provides advice for the Principals and Boards of Governors of grant-aided primary and post primary schools in relation to the Department’s consideration of requests from schools to temporarily vary the school’s approved admission and or enrolment numbers.
Page number: 1